exhibition GAMES WITH MATERIALS

Exhibition GAMES WITH MATERIALS will be held at the Cēsis Exhibition Hall from April 12 to May 19. Taking part - members of the Latvian Textile Art Association: Irēna Andrejeva, Ruta Linīte, Ance Markovska,Dina Baumane, Antra Augustinoviča, Liene Ratnika, Dzintra Vilks, Aija Baumane, Jānis Bankovičs, Andra Dīriņa, Vita Makruzova Makra, Annele Slišāne, Santa Grigus, Astra Rubene, Ingrīda Sūna, Elīna Veilande Apine, Agnese Tukāne, Inese Jakobi, Ilma Austriņa, Diāna Kokoreviča, Ingrīda Ivane, Mārīte Leimane, Šarlote Baškēviča, Rita Ļegčiļina Broka, Baiba Osīte, Skaidrīte Leimane, Kristīne Kligina, Linda Štrausa-Villa, Ruta Bogustova, Tatjana Nežberte, Līva Kaprāle, Kristīne Andersone, Elīna Lūsis Grīnberga, Andra Kurzemniece, Maruta Konceviča, Zane Lūse, Maija Purgaile, Katrīna Leitēna, Guna Stikāne, Barbara Ābele, Laura Dzērve, Ieva Krūmiņa, Rasa Grāmatiņa, Diāna Janušone

More information : https://cesupils.lv

Address : Pils laukums 9 Cēsis, LV-4101